Wittenborg logo.jpg

Wittenborg A / S var et dansk selskap som produserte automater , vekter, bakeplater og mye mer. I dag er det sammen med Necta et varemerke som inngår i N & W Global Vending .

Historien bak:

Wittenborg ble grunnlagt i Odense i 1924 av rørlegger Alexander Wittenborg, som oppfant verdens første salgsautomat [ Kilde mangler ] . Wittenborg hadde flyttet sin virksomhet fra København til Odense i 1896 , og i løpet av første verdenskrig hadde han etablert en stor produksjon av hermetiserte bokser med tinnfabrikken som ble aktivert av NJ Haustrup 1922 og eneeier av 1928 (se Haustrups Fabrikker ).

Etter andre verdenskrig opplevde Wittenborg stor vekst, og i slutten av 1950-tallet var Wittenborg den eneste automatiske produsenten utenfor USA som hadde stor eksport for dette.

På slutten av 1980-tallet var bemanningen på sitt høyeste med 800 ansatte, inkludert 200 lønnsomme ansatte. I løpet av 1990-tallet ble personalet redusert til 350. Fram til 1984 hadde Wittenborgs barnebarn, Poul Erik Wittenborg, majoritetsandelen i selskapet.

Fram til 2000 var Wittenborg eid av Private Equity Fund Incentive A / S , som solgte det til Compass Partners . Siden 2000 har N & W Global Vending eid Wittenborg, som ble fusjonert med Necta (grunnlagt 1968 som en del av Zanussi ) under det nye navnet.

Her på siden finner du noen av de beste Wittenborg-modellene, som alle brukes, men som renoveres som nye maskiner med 1 års garanti. Vi har over 25 års teknisk erfaring i Wittenborg maskiner og det er flere av oss som har vært ansatt på fabrikken.

Ring for pris
+45 70221538 / +46 70-868 9924

0 omtaler
Populær
37,032.20 kr  ekskl. mva.
0 omtaler
Populær
18,512.24 kr  ekskl. mva.
0 omtaler

Ring for pris
+45 70221538 / +46 70-868 9924

0 omtaler
24,685.56 kr  ekskl. mva.
0 omtaler
23,142.23 kr  ekskl. mva.
0 omtaler
26,228.89 kr  ekskl. mva.
0 omtaler

Historien bag:

Wittenborg blev grundlagt i Odense i 1924 af blikkenslager Alexander Wittenborg, som opfandt verdens første salgsautomat[Kilde mangler]. Wittenborg havde i 1896 flyttet sin forretning fra København til Odense, og under 1. verdenskrig havde han etableret en stor produktion af konservesdåser med blikvarefabrikken Activ, som N.J. Haustrup blev medejer af 1922 og eneejer af 1928 (se Haustrups Fabrikker).

Efter 2. verdenskrig oplevede Wittenborg stor vækst, og i slutningen af 1950'erne var Wittenborg den eneste automatproducent uden for USA, som havde stor eksport hertil.

I slutningen af 1980'erne var bemandingen på sit højeste med 800 ansatte, heraf 200 funktionærer. I løbet af 1990'erne blev medarbejderstaben reduceret til 350. Frem til 1984 havde Wittenborgs sønnesøn, Poul Erik Wittenborg, aktiemajoriteten i virksomheden.

Indtil 2000 var Wittenborg ejet af kapitalfonden Incentive A/S, som solgte den til Compass Partners. Siden 2000 har N&W Global Vending ejet Wittenborg, som blev fusioneret med Necta (grundlagt 1968 som del af Zanussi) under det nye navn.

Her på siden finder du nogle af de bedste Wittenborg modeller, som alle er brugte men renoveret som nye automater med 1 års garanti. Vi har over 25 års teknisk erfaring i Wittenborg automater og der er flere af os som har været ansat på fabrikken.

Wittenborg logo.jpg