Fritt kaffen er kaffe som brygges og deretter frysetørket . Det er et pulver som kan oppløses i varmt vann (maks. 82c) slik at du får kaffe. Dette produktet har vært gjennom noen prosesser for å få smaken så nær ekte kaffe. Koffeinen fra kaffebønner er beholdt i denne drikkevaren. Frysetørking er en måte å tørke forskjellige produkter på. Det grunnleggende prinsippet om frysetørking er sublimering.

Frys tørking av kaffe.

Kaffevæsken er frosset til minus 40 grader C, noe som forårsaker vannpartiklene i den konsentrerte kaffen til å danne iskrystaller. I en metode som kalles sublimering , blir isen ekstrahert fra de frosne granulatene i et spesielt kammer som tørker partiklene ved meget lavt trykk og tilbake er den løsbare kaffen.

0 anmeldelser