Kalk i vannet .... det er jordlagene som gjør forskjellen
Det er spesielt Øst-Danmark som har hardt og kalkholdig vann. Men også de tettest befolkede områdene i Jylland og på Fyn har hardere vann enn gjennomsnittet. I henhold til Drikkevannsbeskrivelsen, som fastsetter kvalitetskrav til vann fra springen, skal vannet ha en hardhet på mellom 5 og 35 grader hardhet (hD).

I hovedstadsområdet er nivået i gjennomsnitt ca 22 Dh, men i vestlige fylker er nivået faktisk over de anbefalte 30 hD, viser tall fra Geus. I praksis betyr dette at innbyggerne i Østdanmark må bruke mer såpe og vaskemiddel enn Vestjylland.

Det danske kranvannet hentes opp av tusenvis av vannverk rundt om i landet. Forskjellen i kalkinnholdet skyldes jordlagene som grunnvannet trenger inn i, og i øst i Danmark samles vannet fra meget kalkholdige akviferer.

På alle kaffemaskiner og espressomaskiner anbefales det sterkt å installere et kalkfilter.