ZegoTech är ett 100% danskt eget företag baserat på tekniskt kompetent medarbetare med 15 till 30 års teknisk erfarenhet. Vi servar och reparerar alla de bästa espressomaskinerna samtidigt, vi är kända för vår kvalitet inom kaffe och vattenlösningar på skandinavisk. Vår kraft och största tillgång är de skickliga teknikerna i Danmark, södra Sverige och efter 3: e 2019 även Nuuk i Grönland. Alla produkter är noggrant utvalda: Att brygga kaffet för UG, Att koppens kvalitet alltid är topp och hållbarhet med så lite Co2-intryck som möjligt.

Över 25 års teknisk erfarenhet i heta och kalla drycker. Vår passion är teknik, kaffe, kvaliteten på vår service, hög tillförlitlighet och en stor önskan att göra en skuld så att vi kan stoppa vår "köp och kasta bort" kultur. Alla våra kaffelösningar betjänas av principen "buy to keep", den måste alltid betala för att reparera ...

ZegoTech är ett 100% danskt företag baserat på tekniskt kompetenta medarbetare med 15 till 30 års teknisk erfarenhet. Vi serverar och reparerar alla de bästa espressomaskinerna och vi kände till vår kvalitet i kaffe och vattenlösningar på skandinavisk. Alla produkter väljs noggrant utifrån koppens bryggkvalitet, hållbarhet och så lite Co2-intryck som möjligt. Över 25 års teknisk erfarenhet i varma och kalla drycker. Vår passion är teknik, kaffe, kvaliteten på vår service, hög tillförlitlighet och en stor önskan att göra en skuld så att vi kan stoppa vår "buy and throw away" -kultur. Alla våra kaffelösningar betjänas av principen "buy to keep", den måste alltid betala för att reparera ...

I ZegoTech är ett 100% danskt eget företag baserat på tekniskt kompetent medarbetare med 15 till 30 års teknisk erfarenhet. Vi servar och reparerar alla de bästa espressomaskinerna och vi visste för vår kvalitet inom kaffe och vattenlösningar i skandinaviskt med vår egen verkstad i Greve. Alla produkter väljs noggrant utifrån koppens kvalitet, hållbarhet och så lite avtryck som möjligt. Över 25 års teknisk erfarenhet i heta och kalla drycker. Vår passion är teknik, kaffe, kvaliteten på vår service, hög tillförlitlighet och en stor önskan att göra en skuld så att vi kan stoppa vår "köp och kasta bort" kultur. Alla våra kaffelösningar betjänas av principen "buy to keep", den måste alltid betala för att reparera ...

På ZegoTech, ett av våra 100% danskare egna företag, baserat på teknisk kompetens kapacitet med 15 till 30 års teknisk erfarenhet. Vi reparerar och reparerar de bästa espressomaskinerna och kommer att kunna tillfredsställa mer kvalitet i skandinaviska kaffe och vattenlösningar med egen arbetsplats i Greve. Alla produkter valdes noga utöver hållarens kvalitet, hållbarhet och möjliga ytbehandlingar av Co2-utskrift. Över 25 års teknisk erfarenhet av dessa och kalla tips .... Vår passion är teknik, kaffe, kvalitetsservice, hög säkerhet och möjligheten att göra skulder, varför vår kultur av "clown and road" kan bibehållas. Alla våra andra kaffelösningar hedrade fortfarande med principen "Buy to Keep", men de måste alltid betala för ...