Frys kaffet är kaffe som bryggs och sedan frystorkas . Det är ett pulver som kan lösas i varmt vatten (max.82c) så att du får kaffe. Denna produkt har gått igenom några processer för att få smaken så nära äkta kaffe. Koffeinen från kaffebönorna behålls i denna dryck. Frysningstorkning är ett sätt att torka olika produkter. Den grundläggande principen om frystorkning är sublimering.

Frys torkning av kaffe.

Kaffevätskan fryses till minus 40 grader C, vilket gör att vattenpartiklarna i det koncentrerade kaffet bildar iskristaller. I en metod som kallas sublimering extraheras isen från de frusna granulerna i en speciell kammare som torkar partiklarna vid mycket lågt tryck och bakåt är det lösliga kaffet.

135.27 kr  Excl. Moms
0 anmeldelser