Kolfilter:
Du använder kolfilter för att helt avlägsna lukt som klor, ockra eller andra organiska föroreningar i dricksvattenkylare och amerikanska kylskåp. Det är viktigt att kolfiltret ändras minst en gång per år.

Några uppgifter om Active Fun:
Aktivt kol kännetecknas av att det är ett material med en myriad av porer och har en mycket stor yta. Användningen av kol är baserad på det naturliga fenomenet som kallas adsorption - det vill säga en partikelns förmåga att behålla en molekyl som fångas på sin inre eller yttre yta.

823.33 kr  Excl. Moms
0 anmeldelser
201.95 kr  Excl. Moms
0 anmeldelser