Tapa negra para vasos de cartón 8 Oz 250 ml Ø80 1 kart 1000 pcs

Modelo: 110104
€53.63 IVA no incluido

Bajo negro Ø80

 • 20 x 50 piezas por. kart
 • Se adapta a todos los vasos de cartón con un diámetro de 80 mm.
 • Solo se vende en cajas enteras.

El producto cumple con; Reglamento de la UE 1935/2004 / CE y 2023/2006 / CE, el danés
Orden ejecutiva 822 de 26 de junio de 2013 y para productos plásticos Reglamento UE 10/2011 / CE.

 • Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF, den danske
  Bekendtgørelse 681 af 25. maj 2020 samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF.
 • Migrationstest udført i henhold til EN1186
 • Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere
  ændringer, og overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og
  hexavalent chrom)
 • Produktet er klassificeret som "artikel" iht. EU Forordning 1907/2006/EC (REACH), Kapitel 2, artikel 3,
  punkt 3 og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i mængder over 0,01%.

No hay comentarios todavía. Sé el primero en escribirnos tu opinión

Añadir comentario: