Mælke granulat, Tørmælk (også kaldet drimol) er friskmalket mælk som er lavet til pulverform. Både sød-, kærne-, og skummetmælk (Se også: Mælketyper) laves til mælkepulver. Fremstilling af mælkepulver. Efter at mælken er blevet homogeniseret forstøves mælken i et forstøvnings-/tørkammer. Dette kan ske ved stuetemperatur, hvilket bevarer flere proteiner (kaseinalbumin,globumin) og vitaminer.

Mælkens betydning i kosten.

Fra officiel side anbefales alle raske danskere over to år, at drikke ¼ – ½ liter mælk dagligt, hvor det lave niveau kun går an, hvis man lever i overensstemmelse med kostrådene. De vigtigste grunde til at anbefale mælk, som en del af den daglige kost, er mælkens indhold af kalcium, protein og en unik pakke af næringsstoffer. 100 ml mælk indeholder 124 mg kalcium, hvilket svarer til 16 % af den anbefalede daglige tilførsel for et voksent menneske. Udover kalcium indeholder mælk en række andre næringsstoffer:

 

Forskellige former for varmebehandling af mælk.

Mælk findes i mange forskellige former og indpakninger på det globale marked. Traditioner og vaner varierer ganske meget i de forskellige verdensdele, og klimaet forklarer en del af forskellene. I lande med varmt klima er det sværere at bevare mælken kold. Derfor er tørret mælk i pulverform populært i en del lande, mens den UHT-behandlede mælk foretrækkes i andre.

Mælken varmebehandles for at fjerne bakteriekulturer, som ellers kan udvikle sig til at være sygdomsfremkaldende.

Pastuerisering: Mælken opvarmes til 72 °C i typisk 15 sekunder.

Højpastuerisering: Mælken opvarmes til 85-90 °C i typisk 15 sekunder.

UHT-behandling: (Ultra Høj Temperatur), mælken opvarmes til 135-150 °C i 2-4 sekunder. UHT-mælk er mælk, som er varmebehandlet kraftigere end almindelig drikkemælk og har en længere holdbarhed, over et halvt år (uåbnet).

Mikrofiltrering: Inden pasteurisering pumpes mælken gennem et mikrofilter, som fjerner bakteriekulturer. Mikrofiltering er en ny konserveringmetode, der er dukket op i de senere år, hvor man først mikrofiltrerer mælken og efterfølgende pasteuriserer den. Derved fjernes flere bakteriekulturer og holdbarheden forlænges op til 30 dage.